Iddink Digital B.V. biedt verschillende producten en diensten aan waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en jou duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen onze werkwijze toelichten in dit privacy statement.


1. Wat is een persoonsgegeven? 

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot jou als persoon. Bijvoorbeeld jouw naam, jouw huisadres of e-mailadres, maar ook het IP-adres of geplaatste cookies. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)/website van de Gegevensbeschermingsautoriteit vind je meer informatie over persoonsgegevens en welke gegevens persoonsgegevens zijn.

 

2. Verwerkersverantwoordelijke of verwerker? 

Wij verwerken persoonsgegevens als verwerkersverantwoordelijke en als verwerker. Een verwerkersverantwoordelijke bepaalt de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt, een verwerker verwerkt persoonsgegevens uitsluitend namens de verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Iddink Digital B.V. de verwerkersverantwoordelijke is bij bijvoorbeeld sales- en marketingactiviteiten, de uitvoering van contracten. Wij werken als verwerker in het geval van producten en diensten die de school bij ons afneemt.

Ben je een leerling, student, ouder, docent of medewerker van een school en wil je weten hoe wij omgaan met jouw data binnen onze platformen? Klik dan hier.

Ben je een docent, medewerker van een school of een andere geïnteresseerde en wil je weten hoe wij omgaan met jouw data op onze websites, in onze webshops en overige zaken? Klik dan hier.

 

3. Plaatsen jullie ook cookies? 

Ja dat doen we. We leggen graag in ons cookiestatement uit welke cookies we plaatsen en hoe je daarmee kan omgaan.

 

4. Hebben jullie een Functionaris Gegevensbescherming/Functionaris Persoonsgegevens aangemeld? 

In sommige gevallen is het verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming/Functionaris Persoonsgegevens aan te stellen. Ook voor ons is dit het geval. Wij hebben dus een Functionaris Gegevensbescherming/Functionaris Persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens/Gegevensbeschermingsautoriteit. Mocht je klachten hebben over hoe wij met jouw data omgaan, dan mag je die melden bij de Functionaris Gegevensbescherming/Functionaris Persoonsgegevens via fg@iddinkgroup.nl. Daarnaast heb je ook het recht om klachten rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens/rechtstreeks bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te melden.

 

5. Wijzigen jullie deze privacyverklaring? 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te blijven.

 

6. Hoe kan ik jullie bereiken

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de hieronder weergegeven contactgegevens: fg@iddinkgroup.nl.